Om oss

Nardo misjonsforsamling holder til på Nardo bedehus som ligger i Odins veg 31 i Trondheim. Forsamlingen er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Organisasjonen er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen "Verden for Kristus"

Velkommen til oss!


Nardo misjonsforsamling ønsker å framholde hele Bibelen som Guds Ord i samsvar med den lutherske bekjennelse.

Forsamlingen ønsker å tale sant om at «alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Romerbrevet 3:23-24).


Hensikten med møtene er at mennesker skal bli frelst og grunnfestet i en levende tro på Jesus som sin frelser og kunne bidra til at flere kan få muligheten til det ved å støtte NLMs misjonsarbeid.


Kristian Fagerli

Vår historie

Nardosletta bedehus slik det var på 1950-tallet før det ble rivd.

Nardo bedhus slik du finner det idag i Odins veg 31.

1898

1924

...

1993

2019

Nardosletta bedehus blir bygget.

Nardosletta misjonsforening blir stiftet 1. juni.

Bedehuset må rives på grunn av at omkjøringsveien skal bygges. Som kompensasjon får bedehusforeningen dagens tomt.

Nardo bedehus blir bygd med stor dugnadsånd og Nardosletta Misjonsforening, skifter navn til Nardo Misjonsforening.

Nardo Misjonsforening bytter navn til Nardo Misjonsforsamling og gjennomfører en stor revisjon av lovene som en følge av overgangen til å bli en forsamling med de forpliktelser det innebærer.

Kontaktinfo

Simon Trefjord

Formann for forsamlingsstyret

475 18 845

Svein Klakegg

Eldste

456 97 541

Jakob Knutzen

Eldste

984 17 829

Ole Heggdal

Formann for bedehusstyret

916 31 375

Thomas Hogganvik

Eldste

938 92 535

Per Henrik Bergene Holm

Nettansvarlig

400 76 437