Aktiviteter

Søndagsmøte

 

Hver søndag, kl. 10:30, inviterer vi til bønnemøte. Kl. 11:00, samles vi til møte med tale, sang og bønn. Det vil også være muligheter for å gå til forbønn. We are happy to translate from Norwegian to English. 

Bibelgrupper

 

For deg som vil lære mer om Bibelen, og samtale med andre om det kristne livet, vil vi invitere deg med inn i en bibelgruppe. Her samles vi en gang i uka i de ulike hjemmene. Ta kontakt om du ønsker å være med!

Mannsforening

 

Tirsdag i oddetallsuker, kl. 19:00, kan du som er mann være med på mannsforening. Vi samles på bedehuset til bibellesning, sang og samtale om Guds Ord. 

Formiddagstreff

 

Siste torsdag i måneden er du velkommen med på formiddagstreff, fra kl. 12:00 til 14:00. Her samles vi til andakt og sang. I tillegg vil det bli servert mat, arrangert utlodning og gis muligheter for samtale.

Kor

 

På tirsdager i partallsukene kan du være med på sangøvelse. I Nardosletta korsangforening kommer vi sammen for å synge om Guds forunderlige løfter. Innimellom deltar vi med sang på møter, både på bedehuset og andre plasser.

Kvinneundervisning

 

Første fredagen i måneden, kl. 18:00, tilbyr vi undervisning til deg som er kvinne. Dette er en arena hvor de eldre kvinnene kan få undervise de yngre kvinnene, i forskjellige bibelske temaer.

Bibelundervisning

 

Én lørdag i måneden arrangeres det bibelundervisning, fra kl. 11:00 - 15:00. Opplegget består av 3 x 45 minutter med undervisning, i tillegg til gratis middag og muligheter for spørsmål og samtale til slutt.

Bønnemøte

 

Hver mandag, kl. 19:30, kan du være med på bønnemøte. Her legger vi uka, menigheten og innmeldte bønneemner fram for Gud. "Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves."

Møteserier

 

Hvert semester vil styret legge til rette for ulike møtehelger og møteuker. Informasjon om når disse arrangeres finner du på siden "Kalender".