Gaver

Dine gaver bidrar til å drive misjonsarbeid lokalt og internasjonalt.

Ønsker du å støtte Nardo Misjonsforsamling økonomisk
kan du gjøre det på ulike måter.


Du kan gi en gave til Nardo bedehus:
Kontonummer: 4212.38.95643


Du kan også gi en gave til Norsk Luthersk Misjonssamband:
Kontonummer: 4212.48.42357


Takk for din støtte!