Velkommen til

Nardo Misjonsforsamling

I Paulus sitt brev til Romerne 10.17 står det: "Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." På Nardo bedehus inviterer vi deg til samlinger der vi ønsker at Guds ord skal være i sentrum i tale, sang, bønn og samtale. Livet som kristen leves ikke alene, men i fellesskap med andre troende. Alle som ønsker å høre Guds ord og være en del av et kristent felleskap er hjertelig velkommen!

Du kan være med på:

Møter

 

I Salme 119.105 leser vi: "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti." Gjennom blant annet regelmessige søndagsmøter, møtehelger og møteuker ønsker vi å invitere til samlinger om Guds ord i tale, sang, bønn og oppbyggelige samtaler. Sammen ønsker vi å søke Guds rike først og hans rettferdighet. (Matt 6.33)

Formiddagstreff

 

Siste torsdag i måneden er det formiddagstreff på Nardo Bedehus, fra kl. 12 til 14. Da er det andakt, sang, god mat og utlodning.


Alle er hjertelig velkommen!

Undervisning

 

Å bekjenne Jesu navn betyr å si det samme som Jesus. Vi preges av tiden vi lever i og kjenner derfor et særlig behov for å undersøke: "Hva sier Bibelen?" Gjennom månedlig bibelundervisning og søndagsskole ønsker vi å lære mer om hva Guds Ord sier. Ordspråkene 16.20 sier: "Den som akter på Ordet, skal finne lykke."

Bibelgrupper

 

Som troende brødre og søstere kaller Guds Ord oss til å bære hverandres byrder (Gal 6.2).

I Romerne 12.15 sier Paulus: "Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter." Vi ønsker å legge til rette for bibelgrupper der man blir bedre kjent med Jesus Kristus, dele sorger og gleder og fordype seg ytterligere i den kristne troen. 

Nardosletta korsangforening

 

Guds Ord kan også møte oss gjennom sangen. I Nardosletta korsangforening kommer vi sammen for å synge om Guds forunderlige løfter. Innimellom deltar vi med sang på møter, både på Nardo og andre steder.

Sagt om fellesskapet på Nardo

Godt fellesskap


"Et godt fellesskap med god forkynnelse av Guds ord. Oppbyggelig sang som fører videre den rike sangskatten."


- Jone -

Ulike samlinger


“Her legges det til rette for ulike samlinger som søndagsmøter, bibelundervisning og formiddagstreff."


- Melissa -

Fine bibelgrupper


“Gjennom bibelgruppene blir man godt integrert i miljøet. Det er godt å få dele liv og tro med andre troende søsken.”


- Fredrik -

Verset vårt:

“La oss kjærlig vandre”

Kom la oss kjærlig vandre og legge hånd i hånd, og holde av hverandre i dette trengsels land!

Som barn vi være må, på veien ikke stride, Guds engler ved vår side som søsken med vil gå.

 

Gerhard Tersteegen (1738)

Nardo Misjonsforsamling ønsker å legge til rette smågruppefellesskap og bibelstudier.

Ta kontakt om du vil være med i en bibelgruppe!

Oversettelse


Under søndagsmøtene er vi glad for å kunne tilby oversettelse fra norsk til engelsk. Ta gjerne kontakt med møteleder litt i forkant av møtet dersom du er ny og trenger hjelp. Oversettelsesutstyr ligger tilgjengelig bakerst i møtesalen. En oversetter vil være tilgjengelig for spørsmål før møtet.  


During the service on Sunday, we are happy to offer translation from Norwegian to English. Feel free to contact one of the leaders before the meeting if you are new and need help. Translation equipment is available at the back of the room. A translator will be available for questions before the meeting.